Páty Vagyonkezelő és Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.

.Close

Részletek az Iskola utcai csapadékvíz-elvezető rendszer munkálatairól

2014. március

1./2014.02.11-én kezdtük az Iskola u –i csapadékvíz elvezetésének karbantartási munkálatait, az Önkormányzattal kötött szerződésünk (SZ 35/2014, Msz.404002) alapján.
Az árajánlatadás előtt természetesen előzetes munkafelmérést végeztünk.
Megvizsgáltuk az egész rendszert, és úgy tapasztaltuk, hogy talán csak egy helyen van csatornadugulás, mégpedig az Iskola u 7.sz. ház előtti szakaszon valahol, viszont nem találtunk az utca teljes hosszában egyetlen tisztítóaknát sem. Az árajánlatunk ezek szerint készült,vagyis 2.db. tisztítóakna beépítése, és a dugulás megszüntetése WOMAS nagynyomású tisztító berendezéssel.


2./A munkák megkezdése után, a tisztítóaknák jövendő helyeinek feltárásai következtében tapasztaltuk, hogy a csatorna alsó szakaszán, az üzlet előtt legalább 25m hosszon az Iskola u 7. sz. lakóház előtti járda és a 358 helyrajzi számú üzlet parkolója alatt teljes egészében egy téglából és kőből szépen, gondosan, boltívesen kirakott csatornát találtunk. Talán 100 éves lehetett.

Bővebben: Részletek az Iskola utcai csapadékvíz-elvezető rendszer munkálatairól